o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za obecní systém odpadového hospodářství → systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: - → Zrušení: 1/2022
  • Datum vydání: 29.03.2023 → 27.03.2023