OZV, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložk. formě

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 09.12.2022 → 08.12.2022
  • Datum nabytí účinnosti: 26.12.2022 → 27.12.2022