Obecně závazná vyhláška města Rakovník č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství