Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí