o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška 5/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu → o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: veřejný pořádek - pyrotechnika: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - pyrotechnika → veřejný pořádek - pyrotechnika: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - pyrotechnika; noční klid: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 6
  • Datum vydání: 21.12.2016 → 19.12.2016