Nařízení města Blansko č. 1/2017, o stání vozidel ve městě Blansko

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 11.01.2017 → 10.01.2017