Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 4/2009 o Městské policii Blansko

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 10.06.2009 → 09.06.2009