Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - verze 1

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení