Nařízení města Žatec č. 2/2021, kterým se stanovují maximální ceny z anucené odtahy silničních motorových vozidel, za služby parkovišť určených ke stažení takto odtažených vozidel a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla ne území města Žatce a jeho místních částech

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 21.05.2021 → 03.05.2021
  • Datum nabytí účinnosti: 20.05.2021 → 21.05.2021