Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum nabytí účinnosti: 25.08.2022 → 22.09.2022