kterou se stanoví systém odpadového hospodářství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství → kterou se stanoví systém odpadového hospodářství
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za komunální odpad - odkládání komunálního odpadu → systém odpadového hospodářství: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech - § 59 odst. 4
  • Datum vydání: 21.12.2021 → 25.11.2021