O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích