Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 09.12.2020 → 08.12.2020