Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. b) → školské obvody - základní školy: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - § 178 odst. 2 písm. c)
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: - → Zrušení: 4/2009
  • Datum nabytí účinnosti: 30.05.2023 → 07.06.2023