Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Číslo právního předpisu: 3/2023 → 4/2009
  • Datum vyvěšení na úřední desce: - → 15.12.2009
  • Datum nabytí účinnosti: 16.01.2023 → 30.12.2009
  • Způsob zveřejnění: Běžný → Dle přechodného ustanovení