Obecně závazná vyhláška obce Prosenice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci