Obecně závazná vyhláška obce Prosenice, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci