kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1992, o obecní policii

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1992, o zřízení a statutu Městské policie → kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1992, o obecní policii
  • Datum vydání: 09.04.2010 → 01.04.2010