Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2016

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: místní poplatek za užívání veřejného prostranství: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za užívání veřejného prostranství → zrušovací: ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - čl. 104 odst. 3 - zrušovací OZV
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: - → Zrušení: 1/2016
  • Datum nabytí účinnosti: 30.05.2023 → 07.06.2023