o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení