Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení

Předpisy, které navazují na tento

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení
Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: hazardní hry: zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách - § 12 odst. 1 → hazardní hry: zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách - § 12
  • Právní předpisy ke kterým je návaznost: - → Novelizace: 3/2013
  • Datum vydání: 07.12.2011 → 06.12.2011