Úvod Tvorba právních předpisů obcí Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

Informace k aktuálnímu postupu Ministerstva vnitra při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek a jejich návrhů naleznete ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Interaktivní vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek

Upozorňujeme, že interaktivní formuláře obsahují pouze nejběžnější místní poplatky a vycházejí z právního stavu k 1. lednu 2024. Využití interaktivních formulářů je vhodné pro tvorbu obecně závazných vyhlášek, ve kterých plánujete stanovit účinnost nejdříve k 1. lednu 2024.

Odkaz na metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek

Včetně neinteraktivních vzorů pro tvorbu obecně závazných vyhlášek.