Úvod Tvorba právních předpisů obcí Obecně závazné vyhlášky Interaktivní vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek

Interaktivní vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek

Vzory obecně závazných vyhlášek v podobě interaktivních formulářů obsahují pouze nejběžnější místní poplatky. Kompletní metodické materiály (včetně veškerých vzorů) k obecně závazným vyhláškám naleznete v dokumentech odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na stránkách MV ČR.

Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.