Obec Trnová

Název Číslo Vydavatel Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení Platnost