Nařízení města Blansko č. 1/2019, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a kterým se vymezují chodníky ve městě Blansko, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Datum vydání: 30.01.2019 → 29.01.2019
  • Datum nabytí účinnosti: 29.01.2019 → 30.01.2019