Obecně závazná vyhláška obce Přeskače, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci - verze 1

Předpisy, ke kterým existuje návaznost

Název Číslo Druh návaznosti Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení