kterým se stanoví zákaz umístění reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu