kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů provedl opravu metadat:
  • Název: Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích → kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
  • Skupiny oblastí právní úpravy a zákonného zmocnění: pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2 → pohyb psů: zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání - § 24 odst. 2; veřejný pořádek - chov a pohyb zvířat: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 10 písm. a) - chov a pohyb zvířat
  • Datum vydání: 04.02.2016 → 18.01.2016