Místní poplatek za komunální odpadMístní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

U poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci musí obec dále zvolit základ poplatku (z čeho bude poplatek vypočítáván), tj. základ podle objemu či hmotnosti odloženého odpadu nebo podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad.