Obec Předměřice nad Labem

Název Číslo Vydavatel Datum nabytí účinnosti Datum vyhlášení Platnost