o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti šíření škodlivého organismu GFDP – území neprosté