o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření škodlivého organismu GFDP – Bavory